Beleving van de ruimte

Of het nu in stedelijke of landelijke omstandigheden is, er is altijd vraag naar openbare functies. Dit kan een gebouw, een interieur of een laag in het landschap zijn. De samenhang van deze onderdelen wordt ervaren als het publieke domein / de openbare ruimte. De beleving van de openbare ruimte door het publiek en de beleving van de gebouwen door onze gebruikers is de belangrijkste pijler voor Format architecten. Vanuit het perspectief van onze gebruikers ontwerpen wij ruimtes die op logische wijze met elkaar verbonden zijn.

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid wordt veelal gedacht aan zuinige installaties, de energietransitie en heel veel isoleren. Wij zien duurzaamheid echter ook in een veel breder perspectief.

 • Ecologische duurzaamheid: de rol die de natuur kan hebben in gebouwen en de directe relatie met het landschap. De beleving van de natuur in en om gebouwen verhoogt de kwaliteit, de gebouwen worden gezonder; leerlingen leren beter, patiënten herstellen sneller en werknemers werken efficiënter.
 • Circulaire duurzaamheid: de meest pure vorm van duurzaamheid is het behouden / hergebruiken van bouw(delen) waar mogelijk. Waarom zouden we energie en geld stoppen in sloop en nieuwbouw als het bestaande nog goed is?
 • Maatschappelijke duurzaamheid: de maatschappij is constant in beweging zegt men, maar niet iedereen beweegt even snel. De diversiteit van het collectief gaat op verschillende manieren om met technologische ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s (zoals globalisering en duurzaamheid). Onze gebouwen hebben een centrale rol in de maatschappij, men komt hier samen en ervaart de ruimtes vanuit zijn perspectief. Format architecten ontwerpt de gebouwen specifiek voor zijn gebruikers, maar generiek en flexibel genoeg voor de diversiteit aan gebruikers en de maatschappelijke ontwikkelingen. Een heldere structuur met voldoende flexibiliteit voor een inclusieve samenleving.
BNA-Logo

BNA

Als bureau zijn wij lid van de branchevereniging BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Dit lidmaatschap dient tevens als kwaliteitswaarborg. Meer informatie kunt u vinden op www.bna.nl.

Onze leveringen geschieden volgens de algemene voorwaarden van de BNA, welke hier te downloaden zijn.

Bureau

Format Architecten streeft altijd naar het beste antwoord op de vraag. Ieder ontwerp is een vanzelfsprekende oplossing die past bij locatie, programma, budget en wensen van gebruikers en opdrachtgevers. Ieder project krijgt de aandacht die het nodig heeft. Zo wordt met veel plezier gewerkt aan mooie projecten waar gebruikers met een tevreden glimlach rondlopen.

De integrale ontwerpen van Format Architecten zijn eigentijds en tegelijkertijd tijdloos. Ze kenmerken zich door eenvoud en vakmanschap, en laten ruimte voor het onbekende en daarmee voor de toekomst. Ontwerpen worden in een klein hecht team ontwikkeld en uitgewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van schetsen, maquettes, tekeningen en BIM-modellen. Er wordt nauw samengewerkt met mensen die hun kennis willen inzetten om te werken aan vernieuwende oplossingen.

Ontwerpfasen

Vanuit onze passie voor ons vak en onze creatieve en onafhankelijke kijk op architectuur kunnen wij u op veel vlakken ondersteunen bij ruimtelijke opgaves:

 • Haalbaarheidsanalyses: locatie- en planologisch onderzoek, massastudies, programmascenario’s en investeringsramingen.
 • Ruimtelijk ontwerp: een maatpak om in te wonen, werken, leren of gewoon te leven! Ruimtelijke vormgegeven op de schaal van de stad tot de kleinste details.
 • Technisch ontwerp: afstemming met adviseurs, architectonische en technische details, werktekeningen, bestek en toetsing budget.
 • Vergunningsprocedures, bouw- en regelgeving en het samenbrengen van kennis van alle bouwdisciplines.
 • Ontzorgen: begeleiden van processen, bewaken budget en kwaliteit.

BIM

Sinds 2009 werken wij met Revit, toen het programma nog in de kinderschoenen stond en BIM nog maar bij weinig architectenbureaus bekend was. Onze ervaring werd ook door collega’s gewaardeerd, waardoor voor diverse projecten een samenwerking ontstond waarbij wij de BIM processen coördineerden.

Wij werken nauw samen met enkele bureaus, voor wie wij als BIM Manager bij de projecten betrokken zijn. Ons BIM protocol is hierbij de juiste basis voor de beheersing van een efficiënt proces. Door vanaf de eerste schetsen de wensen goed inzichtelijk te maken kunnen faalkosten, lange doorlooptijden, hoge bouwkosten, hoog energieverbruik en ook onduidelijke input voor de beheer- en onderhoudsfase voorkomen worden.

Beleving van de ruimte

Of het nu in stedelijke of landelijke omstandigheden is, er is altijd vraag naar openbare functies. Dit kan een gebouw, een interieur of een laag in het landschap zijn. De samenhang van deze onderdelen wordt ervaren als het publieke domein / de openbare ruimte. De beleving van de openbare ruimte door het publiek en de beleving van de gebouwen door onze gebruikers is de belangrijkste pijler voor Format architecten. Vanuit het perspectief van onze gebruikers ontwerpen wij ruimtes die op logische wijze met elkaar verbonden zijn.

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid wordt veelal gedacht aan zuinige installaties, de energietransitie en heel veel isoleren. Wij zien duurzaamheid echter ook in een veel breder perspectief.

 • Ecologische duurzaamheid: de rol die de natuur kan hebben in gebouwen en de directe relatie met het landschap. De beleving van de natuur in en om gebouwen verhoogt de kwaliteit, de gebouwen worden gezonder; leerlingen leren beter, patiënten herstellen sneller en werknemers werken efficiënter.
 • Circulaire duurzaamheid: de meest pure vorm van duurzaamheid is het behouden / hergebruiken van bouw(delen) waar mogelijk. Waarom zouden we energie en geld stoppen in sloop en nieuwbouw als het bestaande nog goed is?
 • Maatschappelijke duurzaamheid: de maatschappij is constant in beweging zegt men, maar niet iedereen beweegt even snel. De diversiteit van het collectief gaat op verschillende manieren om met technologische ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s (zoals globalisering en duurzaamheid). Onze gebouwen hebben een centrale rol in de maatschappij, men komt hier samen en ervaart de ruimtes vanuit zijn perspectief. Format architecten ontwerpt de gebouwen specifiek voor zijn gebruikers, maar generiek en flexibel genoeg voor de diversiteit aan gebruikers en de maatschappelijke ontwikkelingen. Een heldere structuur met voldoende flexibiliteit voor een inclusieve samenleving.

Bureau

Format Architecten streeft altijd naar het beste antwoord op de vraag. Ieder ontwerp is een vanzelfsprekende oplossing die past bij locatie, programma, budget en wensen van gebruikers en opdrachtgevers. Ieder project krijgt de aandacht die het nodig heeft. Zo wordt met veel plezier gewerkt aan mooie projecten waar gebruikers met een tevreden glimlach rondlopen.

De integrale ontwerpen van Format Architecten zijn eigentijds en tegelijkertijd tijdloos. Ze kenmerken zich door eenvoud en vakmanschap, en laten ruimte voor het onbekende en daarmee voor de toekomst. Ontwerpen worden in een klein hecht team ontwikkeld en uitgewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van schetsen, maquettes, tekeningen en BIM-modellen. Er wordt nauw samengewerkt met mensen die hun kennis willen inzetten om te werken aan vernieuwende oplossingen.

Ontwerpfasen

Vanuit onze passie voor ons vak en onze creatieve en onafhankelijke kijk op architectuur kunnen wij u op veel vlakken ondersteunen bij ruimtelijke opgaves:

 • haalbaarheidsanalyses: locatie- en planologisch onderzoek, massastudies, programmascenario’s en investeringsramingen
 • ruimtelijk ontwerp: een maatpak om in wonen, werken, leren of gewoon te leven! Ruimtelijke vormgegeven op de schaal van de stad tot de kleinste details.
 • technisch ontwerp: afstemming met adviseurs, architectonische en technische details, werktekeningen, bestek en toetsing budget.
 • vergunningsprocedures, bouw- en regelgeving en het samenbrengen van kennis van alle bouwdisciplines.
 • ontzorgen: begeleiden van processen, bewaken budget en kwaliteit.

BIM

Sinds 2009 werken wij met Revit, toen het programma nog in de kinderschoenen stond en BIM nog maar bij weinig architectenbureaus bekend was. Onze ervaring werd ook door collega’s gewaardeerd, waardoor voor diverse projecten een samenwerking ontstond waarbij wij de BIM processen coördineerden.

Wij werken nauw samen met enkele bureaus, voor wie wij als BIM Manager bij de projecten betrokken zijn. Ons BIM protocol is hierbij de juiste basis voor de beheersing van een efficiënt proces. Door vanaf de eerste schetsen de wensen goed inzichtelijk te maken kunnen faalkosten, lange doorlooptijden, hoge bouwkosten, hoog energieverbruik en ook onduidelijke input voor de beheer- en onderhoudsfase voorkomen worden.

BNA

Als bureau zijn wij lid van de branchevereniging BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Dit lidmaatschap dient tevens als kwaliteitswaarborg. Meer informatie kunt u vinden op www.bna.nl.

Onze leveringen geschieden volgens de algemene voorwaarden van de BNA, welke hier te downloaden zijn.