Aansprakelijkheid
Deze site van Format architecten b.v. BNA (www.formatarchitecten.nl) is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site.
Format architecten b.v. BNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Deze site bevat links naar andere internetsites. Format architecten b.v. BNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Format architecten b.v. BNA worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

E-mail
De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde of diens gemachtigde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, bewerken, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan zonder toestemming van Format architecten BV BNA.
Format architecten BV BNA sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Een e-mailberichten is gecheckt op alle bekende virussen.

E-mail leveringsvoorwaarden
1. De computerbestanden zijn uitsluitend geproduceerd voor doeleinden van Format architecten b.v. BNA. Externe gebruikers mogen deze bestanden, al dan niet tegen vergoeding en met schriftelijke toestemming, ten behoeve van het op de verzendbrief/e-mail vermelde project voor hun tekenwerkzaamheden gebruiken. De stempel van ons bureau mag niet worden te verwijderd van de tekeningen.

2. Externe gebruikers kunnen Format architecten b.v. BNA nooit aansprakelijk stellen voor verschillen in “gemaatvoerde” maten. Ook kan Format architecten b.v. BNA niet aan¬spra¬kelijk gesteld worden voor latere wijzigingen in hun be¬stan¬den die van invloed zijn op de reeds ver¬strekte bestanden. De bewaking hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers.

3. Format architecten b.v. BNA heeft zijn bestanden gecontroleerd op virussen en verklaart dat deze virusvrij zijn. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij/zij Format architecten b.v. BNA hiervoor nooit aansprakelijk stellen.

4. De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Format architecten b.v. BNA en onder dezelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld. Eventuele beschadigingen kunnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.